Mình có một câu đố nha!!!

Discussion in 'Đố Vui' started by linhchi, Mar 29, 2012.

 1. linhchi

  linhchi New Member

  Mì̀nh không biế́t khó hay dễ nữa@-)@-)@-)
  %%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
  %%-Cây gì không cành, không lá, không hoa mà lại có quả%%-
  %%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-

Share This Page