Video văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012

Discussion in 'Đoàn Trường Ninh Châu' started by Chung Tooc, Nov 27, 2012.

 1. Chung Tooc

  Chung Tooc CHỦ TỊCH NCQB

  Biểu diễn: Tập thể giáo viên Trường Ninh Châu
  [YOUTUBE]BbErTCJEpTU[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Tập thể giáo viên trường THPT Ninh Châu
  [YOUTUBE]hKJhbEWCDwQ[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Chi đoàn 11A1 niên khóa 2010-2013
  [YOUTUBE]7O2fZm04GJA[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Chi đoàn 11B3 niên khóa 2011-2014
  [YOUTUBE]5IbrM_WstT4[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Tốp múa chi đoàn 12B2 niên khóa 2010-2013
  [YOUTUBE]mddjsu2LckE[/YOUTUBE]

  Biểu diễn:Tam ca chi đoàn 12A1 niên khóa 2010-2013
  [YOUTUBE]oOJih-OJHWM[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Chi đoàn 12B3 niên khóa 2010-2013
  [YOUTUBE]cR0x3RwJqwI[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Thu Hằng và tốp múa chi đoàn 12B8 niên khóa 2010-2013
  [YOUTUBE]XmnbOGykz4M[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Tốp nữ chi đoàn 11A2 niên khóa 2011-2014
  [YOUTUBE]j-QaT0u-euk[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Tốp nữ chi đoàn 11B7 niên khóa 2011-2014
  [YOUTUBE]-GiP4jSsgY0[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Tốp nữ chi đoàn 11A1 niên khóa 2011-2014
  [YOUTUBE]FTfXK1mHN4M[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Tốp nữ chi đoàn 12B8 niên khóa 2010-2013
  [YOUTUBE]CyZv9Vu9wBY[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Tốp nữ chi đoàn 11B3 niên khóa 2011-2014
  [YOUTUBE]ACqEMg_-VxU[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Chi đoàn 12B1 niên khóa 2010-2013
  [YOUTUBE]MuubexoEDXs[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Tốp nữ chi đoàn 10A9 + 10A4 niên khóa 2012-2015
  [YOUTUBE]lSfYm-kC2ck[/YOUTUBE]

  Biểu diễn: Tốp nữ chi đoàn 10A5 niên khóa 2012-2015
  [YOUTUBE]IUunMHImhYU[/YOUTUBE]

  Last edited by a moderator: Nov 27, 2012
 2. Vương.Asa

  Vương.Asa Moderator

  Sao k có lớp 12A2 A :(
 3. HuY.Style9x

  HuY.Style9x CỰU BAN QUẢN TRỊ

  tiết mục nào cũng hay hết nhể...nhớ trường quá @@

 4. boy_gianinh_214

  boy_gianinh_214 New Member

  toàn thấy con gái gia ninh ko ah...đẹp thật:)|

Share This Page